تجمع مرغداران در شهرهای مختلف کشور

0

تجمع مرغداران در شهرهای مختلف کشور
‌از روز شنبه ۱۲خرداد ۹۷، در چندین استان کشور همچون همدان، سمنان، کردستان، مازندران و تهران مرغداران در اعتراض به گرانی دان مرغ دست به تجمع زده و اعلام ورشکستگی کرده اند.

روز یکشنبه مرغداران در یزد مانند بسیاری از شهرهای دیگر در اعتراض به گرانی دان مرغ که منجر به ورشکستگی بسیاری از آنها شده است مقابل استانداری این شهر تجمع کردند. آنها خواستار افزایش قیمت تولیدات خودشدند.

مرغداران معترض پلاکاردی در دست داشتند که بر روی آن نوشته شده بود:
قیمت شیر=آب معدنی
تولید شیر=ورشکستگی و نابودی
تلاشگران صنعت دامپروری کشور ناامیدند
ورشکستگی و اعتراض خود را اعلام می نماییم

جمعی از مرغداران در شهرستان جغتای در استان خراسان رضوی در برابر فرمانداری این شهر دست به تجمع و اعتراض زدند.

مرغداران در استان مرکزی در اعتراض به گرانی دان مرغ که ورشکستگی بسیاری از آنها را در پی داشته است، مقابل استانداری اراک تجمع کردند.

مرغداران شعار می‌دادند:
«مرغدار ورشکسته استاندار کجا نشسته»

مرغداران در آمل مانند بسیاری از شهرهای دیگر در اعتراض به گرانی دان مرغ که منجر به ورشکستگی بسیاری از آن‌ها شده است مقابل فرمانداری این شهر تجمع کردند.

آنان بر روی بنری که در دست داشتند نوشتند:
در سال حمایت از تولید ملی نگذاریم مرغداران مظلوم ورشکسته شوند

مرغداران گرمسار در اعتراض به گرانی دان مرغ  که ورشکستگی بسیاری از آن‌ها را در پی داشته است، مقابل فرمانداری گرمسار تجمع کردند.

جمعی از مرغداران در مشکین شهر، در مقابل فرمانداری این شهر دست به تجمع و اعتراض زدند. آنها به گرانی و نبود نهاده اعتراض دارند.

مرغداران در شهرستان میاندوآب نیز در اعتراض به گرانی دان مرغ که منجر به ورشکستگی بسیاری شده است مقابل فرمانداری این شهر تجمع کردند.

پاسخ بدهید

ایمیل شما ظاهر نمی شود