تجمع مردم و جوانان بیکار هویزه در مقابل فرمانداری

0

تجمع مردم و جوانان بیکار هویزه در مقابل فرمانداری
سه شنبه شب ۲۶ تیر ۹۷، جمعی از مردم شهر هویزه و جوانان بیکار در این شهر در اعتراض به وضعیت موجود و بخصوص بیکاری جوانان و عملکرد ضد مردمی ساعدی نماینده مجلس از هویزه و دشت آزادگان در مقابل فرمانداری شهر هویزه تجمع کرده و مانع خروج ساعدی شدند.

جوانان بیکار تجمع کننده همزمان شعار می دادند:
ساعدی بی غيرت… ساعدی دروغگو…

به گفته یکی از جوانان بیکار: سالهاست که در این شهرستان جوانان ما بیکار هستند و کسی به فکر ما نیست.
وی افزود: در نزدیکی زمینها و شهرهای ما شرکت نفت واقع شده است که نیروهای غیر بومی در آن به کار گیری شده اند در حالی که جوانان ما بیکارند. این جوان بیان کرد: نماینده و مسئولان این شهرستان تنها به ما وعده دروغ داده اند.
این در حالیست که گستردگی بیکاری در دشت آزادگان و هویزه بسیار زیاد است و نرخ بیکاری در این شهرستان ۳۸ درصد است.

پاسخ بدهید

ایمیل شما ظاهر نمی شود