تجمع مالکین شهرک کوثر هشتگرد

0

روز دوشنبه ۱۵ مرداد ۹۷، همزمان با تجمع مالکین شهرک کوثر هشتگرد، جمعی از مردم هشتگرد نیز با بیل و کنلگ به جلوی ساختمان راه و شهرسازی رفتند تا پاسخ حمله ور شدن مامور شهرسازی به یک بانوی مالک را که در زمین اش مشغول کار بود را بدهند.

همچنین روز یکشنبه ۱۴مرداد ۹۷، مالکین شهرک کوثر هشتگرد، در اعتراض به زمین خواری مسئولین جهاد و برنگرداندن حق قانونی ۲۰۰۰ خانوار مالک ۱۲۰۰ قطعه زمین، مقابل ساختمان جهاد در استان البرز تجمع اعتراضی برگزار کردند.
لازم به یادآوریست که تا کنون مالکین شهرک کوثر هشتگرد بارها در مقابل ساختمان راه و شهر سازی تجمع کرده‌اند.
تجمع کنندگان خطاب به مسئولین در ساختمان راه و شهرسازی شعار می دادند: مرگ بر زمین خوار

 

پاسخ بدهید

ایمیل شما ظاهر نمی شود