تجمع مالباختگان کاسپین مقابل دادسرای مالی

0

 

تجمع اعتراضی مالباختگان کاسپین مقابل دادسرای مالی

صبح امروز سه شنبه ۲۷ فروردین ماه، جمعی از غارت شدگان موسسه کاسپین در تهران در مقابل دادسرای مالی رژیم دست به اعتراض و تجمع زدند.

غارت شدگان شعار می دهند:

کاسپین دزدی کرده دولت حمایت کرده

نه قاضی نه دولت نیستن بفکر ملت

غارت ملی شده نقض امانت شده

پول ما رو دزدیدن، دروغ میگن پس دادن

 

پاسخ بدهید

ایمیل شما ظاهر نمی شود