تجمع مالباختگان موسسه کاسپین مقابل مجلس ارتجاع

0

تجمع مالباختگان موسسه کاسپین مقابل مجلس ارتجاع

روز سه‌شنبه۱۰ اردیبهشت ۹۸ غارت شدگان موسسه غارتگر کاسپین وابسته به سپاه پاسداران در اعتراض به غارت دارایی شان در مقابل مجلس ارتجاع تجمع کردند. آنها شعار می دادند:

«زیر بار ستم نمیکنیم زندگی

جان فدا می‌کنیم ، در ره آزادگی

وای از این ظلم، وای از این ظلم»

پاسخ بدهید

ایمیل شما ظاهر نمی شود