تجمع غارت شدگان موسسه مالی وحدت (آرمان سابق) در ملایر

0

تجمع غارت شدگان موسسه مالی وحدت (آرمان سابق) در ملایر
همزمان با تجمع اعتراضی غارت شدگان موسسه مالی وحدت (آرمان سابق) در اهواز، در ملایر نیز غارت شدگان موسسه مالی وحدت (آرمان سابق)، روز چهارشنبه نهم اسفند ماه ۹۶، مقابل ساختمان ملل دست به برگزاری تجمع اعتراضی زدند.

غارت شدگان خشمگین موسسه مالی وحدت (آرمان سابق) در ملایر خواستار پاسخگویی مسئولین و بازگرداندن اموال و سپرده های خود هستند ولی تاکنون پاسخی به خواسته های به حق آنها داده نشده است.

لازم به ذکر است غارت شدگان موسسه مالی وحدت (آرمان سابق) در ملایر پیش از این نیز در هفدهم بهمن ماه ۹۶، نیز مقابل ساختمان شعبه این موسسه در ملایر، دست به تجمع اعتراضی زده و خواستار بازگرداندن سپرده های خود شدند.

روز هفدهم بهمن ماه ۹۶، همزمان غارت شدگان موسسه مالی وحدت (آرمان سابق) در تهران، مقابل ساختمان مجلس دست به تجمع اعتراضی زده و خواهان پرداخت شدن اموال به غارت رفته خود شدند.

پاسخ بدهید

ایمیل شما ظاهر نمی شود