تجمع غارت شدگان موسسه اعتباری ملل در استان لرستان

0

تجمع غارت شدگان موسسه اعتباری ملل در استان لرستان
غارت شدگان و مالباختگان موسسه اعتباری ملل در استان لرستان روز شنبه دوازدهم اسفند ماه ۹۶، مقابل و داخل دفتر مرکزی شعبه این موسسه در خرم آباد دست به تجمع اعتراضی زدند.

مالباختگان و غارت شدگان معترض موسسه اعتباری ملل در لرستان که تجمع خود را از ساعت ۱۰ صبح شروع کرده بودند، خشم خود را نسبت به دزدی و چپاول اموال و سپرده های خود ابراز داشته و خواستار باز پس گرفتن پول‌ها و دارایی هایشان شدند.

تجمع کنندگان معترض موسسه اعتباری ملل در استان لرستان شعار می‌دادند:
مرگ بر مسئول بی لیاقت
مسئول بی لیاقت نمی‌خوایم نمی‌خوایم

پاسخ بدهید

ایمیل شما ظاهر نمی شود