تجمع غارت شدگان موسسات مالی مقابل مجلس در تهران

0

تجمع غارت شدگان موسسات مالی مقابل مجلس در تهران
غارت شدگان موسسات مالی البرز ایرانیان و کاسپین صبح امروز یکشنبه ششم اسفند ماه ۹۶، در اعتراض به غارت اموال و سپرده های خود و عدم پاسخگویی مسئولین تا کنون۷ مقابل مجلس در تهران دست به تجمع اعتراضی زدند.
غارت شدگان موسسات مالی کاسپین و البرز ایرانیان در تجمع اعتراضی خود شعار می‌دادند:
بانکهای ایران دزدن پولامونو میدزدن
اینهمه بی عدالتی هرگز ندیده ملتی
لازم به یادآوری است که روز چهارشنبه دوم اسفند ماه ۹۶ نیز غارت شدگان موسسات مالی آرمان وحدت، کاسپین و افضل توس مقابل مجلس در تهران تجمع اعتراضی کرده و خواهان بازگردانده شدن سپرده های خود شدند.

پاسخ بدهید

ایمیل شما ظاهر نمی شود