تجمع غارت‌شدگان پروژه سوهانک مقابل مجلس در تهران

0

صبح روز سه‌شنبه ۲۳ بهمن ماه ۹۷، جمعی از غارت‌شدگان پروژه سوهانک در تهران، مقابل مجلس دست به تجمع اعتراضی زدند.
تجمع‌کنندگان طی نامه‌ای خواستار احقاق حقوق سهامداران مسکن مجلس (نور سوهانک) شدند.

تجمع‌کنندگان در اعتراضات خود بع به سخره گرفتن مجلس نظام عنوان کردند که حیثیت، جان، مال، حقوق، مسکن و شغل اشخاص از تعرض مصون است مگر در مواردی که قانون تجویز کند

همچنین اعتراض‌کنندگان عنوان کردند که حق مالکیت شخصی شهروندان محترم است و هیچ شخص یا مقامی نمی‌تواند مالکیت دیگری را سلب، یا اموال او را مصادره یا ضبط یا توقیف کند و یا نسبت به حقوق مالی یا مالکیت او ممانعت، مزاحمت یا محدودیت ایجاد کند، مگر به موجب قانون.

پاسخ بدهید

ایمیل شما ظاهر نمی شود