تجمع غارت‌شدگان موسسه بدر توس در مقابل استانداری رژیم در مشهد

0

تجمع غارت‌شدگان موسسه بدر توس در مقابل استانداری رژیم در مشهد

روز سه شنبه ۲۴اردیبهشت ۹۸ غارت‌شدگان موسسه بدر توس زیرمجموعه کاسپین وابسته به سپاه در مقابل استانداری رژیم در مشهد تجمع اعتراضی برگزار کردند.

غارت شدگان بنرهایی در دست داشتند که بر روی آنها نوشته شده بود:

 

بدر توس(کاسپین)چهار سال دربدری و عدم پرداخت پول

کاسپین دزدی کرده دولت حمایت کرده

اسلامو پله کردند مردمو ذله کردند

سکوت هر رسانه حمایت دزدیه

تا پول ما به باده هر روزهمین بساطه

 

 غارت‌شدگان شعار میدادند :

دستهای پشت پرده هر کاری خواسته کرده

مدیران کاسپین عوامل دزدیند

حتی اگر بمیرم حقمو پس میگیرم

کاسپین کثافت پولها را کرده غارت

دستهای پشت پرده پولها را غارت کرده

پاسخ بدهید

ایمیل شما ظاهر نمی شود