تجمع در اعتراض به بیکاری و تبعیض در قصرقند

0

تجمع در اعتراض به بیکاری و تبعیض در قصرقند
روز جمعه ۴ اسفند ماه ۹۶، تحصیلکردگان و جوانان قصرقندی پس از فراخوان روز چهارشنبه خود، تجمع خود را در ساعت ۹ صبح در برابر فرمانداری آغاز کردند و از سوی پلیس و ماموران امنیتی مورد ممانعت قرار گرفتند.

ماموران وزارت اطلاعات با احضار آنها نسبت به تجمع هشدار دادند اما علیرغم آن بعد از نماز جمعه جمعی از اهالی قصرقند در اعتراض به “تبعیض در استخدام” که قرار بود صرفا از نیروهای بومی استفاده شود اما علیرغم وجود این نیروها، سازمان کشاورزی رژیم آخوندی اقدام به استخدام نیروهای غیر بومی نموده است.  اقدام به تجمع نمودند.

تجمع در اعتراض به بیکاری و تبعیض در قصرقندتجمع کنندگان با بدست گرفتن پلاکاردهایی با عنوان “تبعیض” “مگر خون ناظران غیر بومی که استخدام شده اند از خون ما رنگی تر است؟” “تا کی جوانان فارغ التحصیل بومی قصرقند بلاتکلیف بمانند” ” استخدامی عادلانه حق مسلم ماست” نسبت به عدم استخدام نیروهای بومی اعتراض کردند.

پاسخ بدهید

ایمیل شما ظاهر نمی شود