تجمع خانواده ها و دوستان بازداشت شدگان در روز جهانی کارگر

0

تجمع خانواده ها و دوستان بازداشت شدگان در روز جهانی کارگر

بعد از ظهر روز چهارشنبه ۱۱ اردیبهشت ۹۸ خانواده ها و جمعی از دوستان بازداشت شدگان که در جریان تجمعات بمناسبت روز جهانی کارگر در مقابل مجلس ارتجاع و همینطور در خیابان ابوریحان (مقابل خانه کارگر) دستگیر شده بودند، در مقابل بازداشتگاه وزرا در تهران تجمع کردند. آنها نسبت به دستگیری عزیزان شان اعتراض داشته و خواستار آزادی آنان شدند.

پاسخ بدهید

ایمیل شما ظاهر نمی شود