تجمع خانواده مقابل زندان اوین در اعتراض بازداشت فرزندان و بستگان خود + فیلم

0

تجمع خانواده ها مقابل زندان اوین امروز نیز ادامه داشت و بدنبال فراخوان خانواده های بازداشت شدگان تظاهرات اعتراضی سراسری و دیگر دانشجویان و زندانیان سیاسی؛ امروز سه شنبه ۱۹ دی ماه از ساعت ۳ بعدازظهر جمع زیادی از این خانواده ها در مقابل زندان اوین تجمع کردند.

در تجمع خانواده ها مقابل زندان اوین، آنها شعار می دادند،  «زندانی بیگناه آزاد باید گردد»، «دراویش – دانشجو آزاد باید گردند»

به دنبال شروع این تجمع نیروی گارد ویژه نیروی انتظامی به تجمع کنندگان حمله کرده و آنها را محاصره کردند. در پاسخ به این تهاجم، خانواده ها با شعار «بترسید بترسید ما همه با هم هستیم» و «الله اکبر» با نیروهای گارد ویژه مقابله کردند.

گارد ویژه با استفاده از باتون به تجمع کنندگان حمله کرد و آنها  با پرتاب سنگ و با شعار دادن به مقابله با این هجوم وحشیانه پرداختند.

علیرغم اینکه تعدادی از معترضین توسط گارد ویژه دستگیر شدند، تجمع و درگیری همچنان ادامه دارد.

مادر زندانی سیاسی قهرمان «سهیل عربی» نیز با شرکت در این تجمع، همراه با دیگر خانواده ها خواهان آزادی فرزند خویش است.

بدنبال تجمع خانواده ها مقابل زندان اوین و مقاومت آنها، تا این لحظه ۸ تن از دستگیرشدگان تظاهرات اخیر و قیام سراسری مردم ایران آزاد شدند.

پاسخ بدهید

ایمیل شما ظاهر نمی شود