تجمع جوانان بیکار اهالی روستاهای مجاور چغازنبیل

0

تجمع جوانان بیکار اهالی روستاهای مجاور چغازنبیل
روز شنبه اول اردیبهشت ۹۷، جوانان بیکار اهالی روستاهای مجاور چغازنبیل (واقع در استان خوزستان) خواستار استخدام با الویت نیروی های بومی در پروژهای مرمت این اثر جهانی شدند.

این در حالی است که اماکن تاریخی این منطقه که بزرگترین گنبد خشتی – آجری ایران در آن بنا شده و ثبت جهانی شده است نیاز به مرمت و رسیدگی دارد اما داربستهایی که از اواخر دهه ۱۳۴۰ برای مرمت بنا نصب شده بود هنوز پابرجاست و بیش از ۵۰ سال از شروع مرمت میگذرد و به پایان نرسیده است.

توضیح: چغازنبیل، روستایی از توابع بخش شاوور شهرستان شوش در استان خوزستان ایران است.

پاسخ بدهید

ایمیل شما ظاهر نمی شود