تجمع جمعی از کارگران گروه ملی فولاد در مقابل دادگستری اهواز

0

تجمع جمعی از کارگران گروه ملی فولاد در مقابل دادگستری اهواز
روز جمعه ۲۵ خرداد ۹۷، برای دومین روز متوالی، عده ای از کارگران گروه ملی فولاد به همراه خانواده های ۱۰ کارگر زندانی جهت پیگیری آزادی همکارانشان در مقابل دادگستری سمت فلکه ساعت اهواز دست به تجمع زدند.

در پی این تجمع مسئولین دادگستری اعلام کردند تا ساعت ۱۰ صبح امروز همه کارگران زندانی با قرار وثیقه آزاد خواهند شد.
اما پس از ساعتی بحث عدم آزادی کارگران زندانی و موکول شدن آن به روز یکشنبه هفته آینده مطرح گردید.
بنا بر آخرین خبرهای رسیده تا لحظه تنظیم این خبر (ساعت ۱۲.۳۰) تجمع همکاران و خانواه های کارگران بازداشتی گروه ملی صنعتی فولاد اهواز در مقابل دادگستری همچنان ادامه دارد و آنان مصرانه خواهان آزادی کارگران زندانی هستند.

اسامی ده کارگر زندانی گروه ملی صنعتی فولاد اهواز که از بین ۶۲ کارگر بازداشتی این مجتمع صنعتی همچنان در بازداشت بسر می برند به شرح زیر است:
۱. کریم سیاحی
۲. سعید شابثی
۳. امیر حریزاوی
۴. محمد فلاحی
۵. عبدالرحمن ساکی
۶. جواد اسکندری
۷. محمد علی جماعتی
۸. محمود خسرو شاهی
۹. علی طاهری
۱۰. سجاد حسین پور

این ده کارگر معترض گروه ملی صنعتی فولاد اهواز به اتهام واهی شکستن شیشه های دفاتر نماینده های مجلس در جریان اعتراضات خیابانی کارگران این مجتمع صنعتی و با شکایت این نماینده ها در زندان نگه داشته شده اند.

کارگران گروه ملی صنعتی فولاد اهواز اعلام کرده اند تا آزادی همه همکاران خود دست از اعتراض بر نخواهند داشت.

پاسخ بدهید

ایمیل شما ظاهر نمی شود