تجمع جمعی از كارگران فضای سبز و خدمات شهرداری شادگان

0

روز چهارشنبه ۳ بهمن ماه ۹۷، جمعی از كارگران فضای سبز و خدمات شهردارى شادگان در اعتراض به عدم پرداخت حق بیمه و حقوق معوقه ۲ ماه اخیر مقابل شهرداری این شهر تجمع اعتراضی برپا کردند.

لازم به ذکرست که روز شنبه ۲۲ دی ماه ۹۷ نیز،، جمعی از کارگران شهرداری شادگان در اعتراض به معوقات مزدی چند ماهه خود در مقابل ساختمان شهرداری این شهر تجمع کرده بودند.

تاخیر در پرداخت دستمزد کارگران شهرداری‌ها به یک رویه تبدیل شده است. طی یک ماه گذشته کارگران شهرداری در نقاط مختلف در اعتراض به این رویه تجمع کردند. مسئولان شهرداری‌ها، کمبود منابع مالی به دلیل کاهش درآمد را دلیل پرداخت نکردن دستمزد کارگران اعلام و یا پیمانکار را مسئول پرداخت دستمزد کارگران معرفی می‌کنند.

پاسخ بدهید

ایمیل شما ظاهر نمی شود