تجمع اعتراضی گاوداران صنعتی در جوین

0

تجمع اعتراضی گاوداران صنعتی در جوین
روز یکشنبه ۱۳ خرداد ۹۷، پس از ورشکستگی کشاورزان و مرغ داران، گاوداران صنعتی در جوین واقع در خراسان رضوی؛ نیز نسبت به هزینه های بالای نهاده های دامی و ورشکستگی بخاطر سیاست های غارتگرانه حکومت در مقابل فرمانداری این شهر تجمع اعتراضی بر پا کردند.

گاوداران معترض پلاکاردی در دست داشتند که بر روی آن نوشته شده بود:
خرید نهاده های دامی به دلار فروش شیر به ریال
قیمت شیر ناعادلانه است ورشکستگی گاوداران شیری نزدیک است

طبق گزارشات رسیده نیز،  تا روز یکشنبه ۱۳ خرداد ۹۷، بیش از پانزده روز است که آب شهرک دامداری بندر ماهشهر با ۶ هزار راس دام به دلیل اختلاف دو اداره سازمان آب جنوب شرق و آبفای بندر ماهشهر قطع شده و آبفای بندرماهشهر تاکنون هیج اقدامی در این زمینه انجام نداده است.

اختلاف اصلی این دو اداره بر سر نصب کنتور آب بوده است. بدین صورت که آبفای شهرستان اقدام به نصب کنتور آب و صدور قبض کرده در صورتی که آب شهرک دامداری توسط سازمان آب جنوب شرق تامین می‌شود.

پاسخ بدهید

ایمیل شما ظاهر نمی شود