تجمع اعتراضی کشاورزان گرمسار و آرادان

0

تجمع اعتراضی کشاورزان گرمسار و آرادان

صبح روز چهارشنبه ۲۳ خرداد ۹۷، کشاورزان گرمسار و آرادان در اعتراض به قطع و وصل کردن آب سد نمرود؛ و ایجاد مشکل برای زمینهای کشاورزیشان، در برابر فرمانداری گرمسار دست به تجمع زدند.

با توجه به خشکسالی های اخیر و مشکل کم آبی منطقه فشار بیش از حدی به کشاورزان منطقه وارد آمده است. در این‌ بین کمبود آب نه تنها بخش کشاورزی بعنوان اصلی‌ترین رکن رشد و توسعه شهرستان‌های گرمسار و آرادان، بلکه سایر بخش‌ها را نیز تحت‌الشعاع قرار داده است.

بحران آب و خشکسالی تهدیدی جدید برای کشاورزی در گرمسار و آرادان نیست و بیش از ۱۸سال از نخستین باری که خشکسالی وارد دایره لغت اذهان عمومی در دیار قومس شد، می‌گذرد و هرسال پیامدهای منفی آن شامل کاهش سطح آب‌های زیرزمینی، بیابان‌زایی، تبدیل اراضی به شوره‌زار، مهاجرت، بیکاری، پسرفت اقتصادی و کمبود آب حتی در بخش شرب بیش از گذشته رخ‌نمایی می‌کنند.

 

پاسخ بدهید

ایمیل شما ظاهر نمی شود