تجمع اعتراضی کشاورزان ورزنه اصفهان برای چندمین بار

0

صبح روز سه‌شنبه ۴ دیماه ۹۷، کشاورزان ورزنه اصفهان ، در چهارمین روز اعتراض نسبت به عدم جاری شدن آب زاینده رود و ندادن حق‌آبه کشاورزان دست به تجمع اعتراضی زدند.
کشاورزان معترض بنرهایی بهمراه داشتند که بر روی آنها نوشته شده بود:
مرگ با عزت بهتر از زندگی با ذلت است.

کشاورزان در تجمع خود شعار می‌دادند:
ای مردم ستم کش اتحاد اتحاد
ما آبروی دشمن زاینده رود را میبریم

زنان زحمتکش ورزنه نیز در حمایت از اعتراض و راهپیمایی کشاورزان برای بدست آوردن حق‌آبه قانونیشان و جاری شدن آب زاینده رود در تظاهرات شرکت کرده اند.
لازم به ذکرست که روز یکشنبه و دوشنبه نیز کشاورزان ورزنه در اصفهان به همراه خانواده‌هایشان در سطح شهر راهپیمایی و تظاهرات کردند و خواستار حق‌آبه خود شدند.

 

پاسخ بدهید

ایمیل شما ظاهر نمی شود