تجمع اعتراضی کشاورزان نقده به دلیل پاسخ نگرفتن در مورد مطالبات‌شان

0

صبح روز یکشنبه ۲۶ اسفند ماه ۹۷، کشاورزان نقده به دلیل پاسخ نگرفتن در مورد مطالبات شان در مقابل کارخانه قند نقده دست به تجمع اعتراضی زدند.
همچنین تعدادی از کشاورزان  در یک اقدام اعتراضی وسایل استراحت و سفره محقر غذایشان را در دفتر رئیس کارخانه قند نقده پهن کردند.

همچنین در روز پنجشنبه ۱۶ اسفند نیز کشاورزان در مقابل ساختمان اداری این کارخانه اقدام به برگزاری تجمع اعتراضی کردند.
به دنبال تجمع اعتراضی و اعتصاب کشاورزان درجلو ساختمان اداری این کارخانه، کشاورزان خواستار مطالبات خود از حسابداری این کارخانه شدند.
این تجمع اعتراضی به دلیل عدم پاسخگویی کارگزاران نظام در این کارخانه به درگیری وخشونت کشیده شد.

مسئول مالی این کارخانه فردی بنام حسینی با کشاورزان معترض درگیر شد.
شایان ذکر است که تجمع اعتراضی کشاورزان اشنویه و نقده از روز سه شنبه ۱۴ اسفند ۹۷ شروع شده و کشاورزان اعلام کردند این تجمعات تا رسیدن به خواسته‌هایشان ادامه دارد.

پاسخ بدهید

ایمیل شما ظاهر نمی شود