تجمع اعتراضی کشاورزان ضیاءآباد تاکستان

0

تجمع اعتراضی کشاورزان ضیاءآباد تاکستان
جمعی از کشاورزان در ضیاء آباد روز شنبه پنجم اسفند ماه ۹۶، در اعتراض به پرداخت نشدن خسارت بیمه محصولات خود مقابل بانک کشاورزی در تاکستان تجمع اعتراضی برپا کردند.

کشاورزان معترض ضیاءآباد تاکستان گفتند خسارت وارد شده به آنها بیش از دو میلیارد و شش صد میلیون تومان است.
بخش ضیاءآباد یکی از بخش‌های شهرستان تاکستان در استان قزوین ایران است

پاسخ بدهید

ایمیل شما ظاهر نمی شود