تجمع اعتراضی کشاورزان نقده در مقابل ساختمان کارخانه قند

0

تجمع اعتراضی کشاورزان نقده در مقابل ساختمان کارخانه قند

روز دوشنبه، ۱۶ اردیبهشت ۹۸، جمعی از کشاورزان شهرستان نقده، در اعتراض به پرداخت نشدن چند ماهه مطالباتشان در مقابل ساختمان کارخانه قند این شهرستان، تجمع کردند.

پیشتر در اسفند ۹۷ نیز کشاورزان  اهل نقده در مقابل ساختمان اداری این کارخانه اقدام به برگزاری تجمع اعتراضی کردند.

به دنبال تجمع اعتراضی و اعتصاب کشاورزان درجلو ساختمان اداری این کارخانه، کشاورزان خواستار مطالبات خود از حسابداری این کارخانه شدند.

این تجمع اعتراضی به دلیل عدم پاسخگویی کارگزاران نظام در این کارخانه به درگیری وخشونت کشیده شد.

 

پاسخ بدهید

ایمیل شما ظاهر نمی شود