تجمع اعتراضی کارگزاران صندوق بیمه کشاورزی در تهران

0

صبح امروز دوشنبه ۱۹ آذر ۹۷، حدود چندصد نفر از کارگزاران صندوق بیمه کشاورزی سراسر کشور مقابل ساختمان مجمع تشخیص مصلحت نظام تجمع اعتراضی برپا کردند و خواستار تسهیل طرح جذب شدند.

«طرح جذب کارگزاران صندوق بیمه کشاورزی» پس از کش و قوس‌های فراوان هم در مجلس و هم در شورای نگهبان به تصویب رسید. طرحی که در صورت اجرایی شدن می‌تواند سرنوشت ۳۰۰۰ کارگزار کشاورزی سراسر کشور را تغییر دهد.

رضایت نسبی کارگزاران از تصویب اما چندان نپایید؛ به نظر می‌رسد مجمع تشخیص مصلحت نظام در قضیه ورود کرده و ابهاماتی را در «طرح جذب» مطرح نموده است. کارگزاران در اعتراض به همین ابهامات از سراسر کشور به تهران آمدند و مقابل سازمان مجمع تشخیص مصلحت نظام تجمع کردند.

در تجمع امروز بیش از ۵۰۰ نفر از کارگزاران ساکن استانهای مختلف شرکت دارند. خواسته‌ی آنها، تصویب نهایی طرح جذبی‌ست که ماه‌هاست بررسی آن به درازا کشیده شده است.

این کارگزاران می‌گویند: نه امنیت شغلی داریم و نه بیمه؛ مجمع تشخیص مصلحت نظام شرایط ناگوار ما را در نظر بگیرد و اجازه بدهد طرح جذب اجرایی شود.

تجمع امروز، چندمین تجمع اعتراضی کارگزاران صندوق بیمه کشاورزی در تهران است؛ آنها پیش از این نیز بارها به تهران آمدند و خواستار روشن شدن شرایط شغلی خود شدند.

پاسخ بدهید

ایمیل شما ظاهر نمی شود