تجمع اعتراضی کارگران گروه ملی فولاد اهواز

0

تجمع اعتراضی کارگران گروه ملی فولاد اهواز
روز شنبه ۱۹ خرداد ۹۷، کارگران گروه ملی فولاد اهواز در اعتراض به بلاتکلیفی مالکیت و تولید و عدم پرداخت مطالباتشان برای پنجمین بار مقابل استانداری اهواز تجمع کردند.

با گذشت چند روز از انتشار تغییر مالکیت گروه ملی وانتقال آن به بانک ملی شواهد حاکی از آن است که بانک ملی در حال وقت کشی می باشد و هیچگونه تفاهم نامه بین بانک ملی و موسوی امضا نشده و تمام این اطلاع رسانی ها بدون مدرک موثق صورت گرفته

بدنبال دور تازه اعتصاب کارگران گروه ملی صنعتی فولاد اهواز که از  سه شنبه گذشته ۸ خرداد ۹۷، آغاز شده است نیروهای امنیت اهواز با هدف مرعوب کردن کارگران این مجتمع بزرگ صنعتی برای تمکین به شرایط مصیبت باری که به آنان تحمیل شده است، روز یکشنبه هفته گذشته (۱۳ خرداد ۹۷)، از طریق تماس تلفنی اقدام به احضار ۵ نفر از کارگران به نامهای مصطفی عبیات، امین علوانی، کریم صیاحی، حسن حمودی و طارق خلفی کرد و درادامه این احضارها صبح روز چهارشنبه ۱۶ خرداد ۹۷، اقدام به احضار پیمان شجراتی و میثم قنواتی نمود. میثم قنواتی از جمله کارگران گروه ملی صنعتی فولاد اهواز است که در اعتصاب اسفند سال گذشته این کارگران بازداشت شده بود.

کارگران احضار شده گروه ملی صنعتی فولاد اهواز اعلام کرده اند از آنجا که این احضارها از طریق تماس تلفنی بوده و طبق قانون بصورت کتبی مورد احضار واقع نشده اند از حضور در محل احضار تا زمان دریافت احضاریه کتبی خودداری خواهند کرد.

احضار و تلاش نهادهای انتظامی برای امنیتی کردن اعتراضات بر حق کارگران گروه ملی صنعتی فولاد اهواز در شرایطی صورت میگیرد که بدنبال واگذاری این مجتمع بزرگ صنعتی به بخش خصوصی در اسفند ماه سال ۹۵ و تحمیل شرایط به غایت مصیبت بار به کارگران و اعتصاب طولانی مدت آنان در اواخر سال گذشته، مقرر گردید تا از مالک خصوصی آن خلع ید شده و مالکیت شرکت بار دیگر در اختیار بانک ملی قرار گیرد.

اما علیرغم این وعده و اعلام استانداری خوزستان مبنی بر بازگردانده شدن مالکیت به بانک ملی، موسوی مالک خصوصی و عواملش همچنان در شرکت حضور دارند و هنوز حقوق اسفند سال گذشته و فروردین و اردیبهشت سالجاری کارگران پرداخت نشده است.

بدلیل عدم واریز حق بیمه کارگران به صندوق سازمان تامین اجتماعی، دفترچه های درمانی آنان تمدید نمیشود و بیش از چهار هزار کارگر این شرکت و خانواده هایشان علاوه بر قرار گرفتن در شرایط مصیبت بار اقتصادی و روانی برای گذران زندگی و عدم برخورداری از درمان، بشدت نگران دچار شدن سرنوشت این مجتمع بزرگ صنعتی به وضعیت شرکت هپکو و شرکتهای مشابهی است که در نتیجه دزدیها و چپاول مافیای قدرت و ثروت به تعطیلی کشیده شده اند و وضعیت اشتغال دهها هزار کارگر در آنها در هاله ای از ابهام و بلاتکلیفی قرار دارد.

به گفته کارگران معترض، اعتراض و اعتصاب و تجمع در مقابله با عدم پرداخت مزد، به تعطیلی کشانده شدن کارخانجات و غارت و چپاول آنها توسط مافیای ثروت و قدرت، حق مسلم ما کارگران و عین امنیت اجتماعی طبقه کارگر و مردم زحمتکش ایران است و از نظر ما باید کسانی مورد احضار و بازداشت و محاکمه قرار گیرند که امنیت و هست و نیست میلیونها خانواده کارگری را با اعمال سیاستهای چپاولگرانه و غارت بی حد و حصر دسترنج ما کارگران به مخاطره انداخته اند.

 

 

پاسخ بدهید

ایمیل شما ظاهر نمی شود