تجمع اعتراضی کارگران کاغذسازی پارس بدلیل عدم دسترسی به مطالباتشان

0
صبح روز یکشنبه ۱۲ خرداد ۹۸، در شهرستان شوش تعدادی از کارگران کاغذسازی پارس برای وصول مطالبات خود دست به تجمع اعتراضی زدند.
یکی از کارگران کاغذسازی پارس معترض گفت: خواسته اصلی کارگران کاغذسازی پارس، بازنگری طرح طبقه‌بندی مشاغل است که سالها بازنگری نشده است. کارگران خواستار شکل‌گیری نهاد کارگری در این واحد تولیدی هستند که از دو سال پیش تاکنون با مخالفت کارفرما روبرو بوده است.
به گفته وی، قانون طرح طبقه‌بندی مشاغل که از چند سال گذشته در این واحد تولیدی اجرا شده، باعث ایجاد شکاف درآمدی میان کارگران شده است به گونه‌ای که همه کارگران قادر نیستند به صورت مساوی از مزایای این طرح برخودار شوند.
او درباره سایر مطالبات صنفی کارگران کاغذ پارس نیز گفت: مشکل دیگر کارگران مربوط به بحث بیمه تکمیلی است. با وجود آنکه همه کارگران تحت پوشش بیمه تکمیلی قرار دارند و هر ماه مبالغی از حقوق آنها بابت بیمه تکمیلی کسر می‌شود اما کارگران از دریافت خدمات بیمه تکمیلی به دلیل آنچه واریز نشدن حق بیمه تکمیلی به حساب شرکت بیمه‌گر عنوان می‌شود، بهره‌مند نیستند.

پاسخ بدهید

ایمیل شما ظاهر نمی شود