تجمع اعتراضی کارگران کارخانه رینگ‌سازی در مشهد برای سومین روز متوالی

0
روز سه شنبه ۱۸ تیر ۹۸، کارخانه رینگ‌سازی در مشهد ، برای سومین روز در مقابل دفتر شورای موسوم اسلامی این کارخانه تجمع اعتراضی برپا کردند و خواستار دریافت مطالبات معوقه خودشان شدند. کارگران این کارخانه نسبت به عملکرد اعضای نهاد صنفی کارگران کارخانه در پیگیری مطالبات معوقه و سایر خواسته‌های آنها معترض بودند.
قابل توجه: پیشتر حدود ۹۰۰ کارگر شاغل در کارخانه رینگ‌سازی در مشهد در روز سه‌شنبه ۱۶ بهمن ۹۷ با دست زدن بهاعتصاب خود خواستار بازبینی در طرح طبقه‌بندی مشاغل خود شدند.
کارگران شاغل در کارخانه رینگ‌سازی مشهد گفتند: شرکت رینگ‌سازی حدود ۹۰۰ کارگر قراردادی و رسمی شاغل دارد که کارگران آنها نسبت به به اجرای سلیقه‌ای طرح طبقه‌بندی مشاغل انتقاد دارند.
کارگران کارخانه رینگ‌سازی می‌گویند با وجود آنکه در این واحد تولیدی طرح طبقه‌بندی مشاغل اجرا می‌شود اما در عمل همه کارگرانی که اینجا کار می‌کنند به نسبت مساوی از مزایای این طرح برخودار نیستند.
به گفته آنها، یکسان‌سازی حقوق تا به حال در کارخانه رینگ‌سازی برای همه اعمال نشده و کارگرانی در این میان هستند که با بیش از ۲۰ سال کار به اندازه سوابق کاری‌شان حقوق دریافت نمی‌کنند.
به گفته کارگران، شرکت رینگ‌سازی مشهد سابقا متعلق به شرکت قطعات اتومبیل ایران بوده که در اواخر سال ۱۳۹۶، به بخش خصوصی سپرده شد.

پاسخ بدهید

ایمیل شما ظاهر نمی شود