تجمع اعتراضی کارگران نساجی همدان

0

روز شنبه ۲۰ بهمن ۹۷ کارگران نساجی همدان در اعتراض به پرداخت نشدن نزدیک ۴ ماه حقوق شان دست به تجمع اعتراضی در محوطه این کارخانه کردند. تعداد کارگران ۶۰ نفر بود.

در مقابل اعتراض به حق کارگران مظلوم پاسخ کارگزار حکومتی در این کارخانه خطاب به کارگران این بود:
« اگر کار را نمی خواهید همین الان پشت درب کارخانه ۴۰۰ نفر هست که می توانیم جایگزین شما کنیم. هر کس نمی خواهد می تواند بگذارد و برود».

وضعیت این کارگران به دلیل دریافت نکردن حقوق بسیار اسفبار است. یکی از کارگران در این باره گفت که از شدت فقر همسرش دو شب پیش سم خورده بوده است که خودکشی کند.
لازم به توضیح است که هفته گذشته نیز این کاررگان دو روز را در اعتصاب بسر بردند. وضعیت کارگران به صورتی است که با اینکه سالیان در این کارخانه کار کرده‌اند اما هنوز به صورت قرارادادی مشغول به کار هستند

پاسخ بدهید

ایمیل شما ظاهر نمی شود