تجمع اعتراضی کارگران فضای سبز و اجراییات شهرداری کوت عبدالله

0
روز دوشنبه ۱۳ خرداد ۹۸، حدود ۶۰ تن از کارگران فضای سبز و اجراییات شهرداری کوت عبدالله، برای چندمین بار در یک ماه گذشته با تجمع مقابل ساختمان استانداری خوزستان نسبت به پرداخت نشدن به موقع حقوق خود تجمع اعتراضی برپا کردند.
یکی از این کارگران معترض در رابطه با علت تجمعشان گفت: حدود ۲۵۰ نفر از کارگران فضای سبز و ۹۰ نفر از ماموران اجراییات شهرداری کوت عبدالله نسبت به پرداخت نشدن حقوق فروردین و اردیبهشت امسال خود اعتراض دارند.
وی در ادامه افزود: حقوق اسفندماه سال گذشته ما نیز به صورت کامل پرداخت نشده و تنها ۱۰ میلیون ریال به صورت علی الحساب واریز شده است.
یکی دیگر از کارگران فضای سبز ادامه داد:
الان دو روز است که اینجا مقابل  استانداری رژیم در  اهواز هستیم اما مسئولین بی غیرت حتی سوال نمی کنند که مشکل تان چیست. چهار ماه است که حقوق نگرفته ایم، قبل از آمدن به اینجا نیرنگ زدند یک ماه حقوق را دادند. اما بسیاری از کارگران هنوز ۵-۴ ماه است که حقوق نگرفته اند.

پاسخ بدهید

ایمیل شما ظاهر نمی شود