تجمع اعتراضی کارگران شهرداری کرج

0

روزپنجشنبه ۱۸ بهمن ۹۷، کارگران شهرداری کرج در اعتراض به پرداخت نشدن حقوق عقب افتاده خود مقابل شهرداری این شهر تجمع اعتراضی برگزار کردند .

گفته می‌شود قراردادی که پیمانکار با کارگران منعقد می کند به صورت یک ماهه است و طبق قانون می بایست یک نسخه از آن در اختیار کارگران قرار گیرد که پیمانکار نسخه مختص کارگر را به آنان نمی‌دهد.

جدا از مطالبات مزدی چندین ماه حق بیمه آنها نیز به حساب تامین اجتماعی پرداخت نشده و برای همین تمدید دفترچه بیمه‌های آنها با مشکلاتی مواجه است.
به رغم شرایط سخت کاری و فعالیت در هوای گرم و سرد سال، شرکت های پیمانکاری به خواسته های آنان توجهی ندارند.

 

تجمع اعتراضی کارگران شهرداری کرج

 

پاسخ بدهید

ایمیل شما ظاهر نمی شود