تجمع اعتراضی کارگران شهرداری و کشاورزان در استان خوزستان

0

تجمع اعتراضی کارگران شهرداری و کشاورزان در استان خوزستان
صبح روز شنبه ۱۹ خرداد ۹۷، کشاورزان حاشیه رودخانه دز، در اعتراض به ممنوع کردن کشت توسط کارگزاران حکومتی و خاموش کردن پمپ های آب روستاها توسط سازمان آب و برق، دست به تجمع اعتراضی زدند.

در پی این اتفاق، جمعی از کشاورزان با در دست گرفتن بیل‌ و دیگر ابزارهای کشاورزی جمع شدند تا به منع کشت بر روی زمینهایشان اعتراض کنند.

یکی از دلایل بحران آب، افزایش تصاعدی چاه‌های عمیق و غیر مجاز و در نتیجه مصرف بی‌رویه سفره‌های زیرزمینی آب در حوزه کشاورزی می باشد.

‌همچنین روز جمعه ۱۸خرداد ۹۷، کارگران زحمتکش شهرداری منطقه ۵ اهواز، در اعتراض به پرداخت نشدن ۴ماه حقوق عقب‌افتاده خود مقابل ساختمان طرح مکانیزه شهرداری اهواز ناحیه ۴ و۵  دست به تجمع  اعتراضی زدند.

کارگران به طور سمبلیک با پهن کردن یک سفره خالی نشان دادند که در سفره افطاری آن‌ها هیچ چیزی وجود ندارد.

پاسخ بدهید

ایمیل شما ظاهر نمی شود