تجمع اعتراضی کارگران شهرداری منطقه هشت اهواز

0

روز سه شنبه ۲۸ اسفند ۹۷، حدود ۳۰ نفر از کارگران شهرداری منطقه هشت اهواز با حضور در مقابل استانداری خوزستان خواستار پرداخت معوقات خود شدند.
یکی از این کارگران گفت: «معادل سه ماه حقوق، عیدی و سنوات از پیمانکار طلب داریم که تاکنون پرداخت نشده است.»

وی با اشاره به عدم پرداخت ۲ ماه حق بیمه این کارگران ادامه داد: پیمانکار دلیل عدم پرداخت حقوق را نداشتن منابع مالی و پرداخت نکردن پول از سوی شهرداری عنوان می کند از سویی دیگر شهرداری منطقه نیز پاسخگوی ما نیست.

این فرد تصریح کرد: کارگران فضای سبز شهرداری منطقه هشت حدود یکصد نفر هستند، در آستانه سال جدید انتظار می رود که مسئولان شهرداری نسبت به پرداخت حقوق و معوقات ما اهتمام داشته باشند.

مسئولان شهرداری و برخی اعضای شورای شهر معتقد هستند که عده ای به دنبال تحریک پیمانکاران و کارکنان علیه شهرداری هستند.

پاسخ بدهید

ایمیل شما ظاهر نمی شود