تجمع اعتراضی کارگران شهرداری شوشتر برای چندمین روز متوالی

0

روز چهارشنبه ۲۵ مهر ۹۷، کارگران شهرداری شوشتر در استان خوزستان برای چندمین روز دست از کار کشیده و اعتصاب کردند.
طبق اخبار رسیده، با پیوستن کارگران فضای سبز به همراه کارگران موتوری و اداری شهرداری، اعتصاب رو به گسترش می‌رود.

این اعتصاب در حالی ادامه دارد که حدود ۴۰۰ تن از کارگران از روز دوشنبه تا کنون بصورت متوالی مقابل ساختمان شهرداری دست به اعتصاب زده‌اند اما کسی پاسخگوی خواسته‌های کارگران نیست.

کارگران در تجمع خود خواهان دریافت ۶ماه حقوق معوقه خود شدند.
کارگران شهرداری شوشتر خواسته‌های خود را اینچنین توصیف کردند:
عقد قرارداد مستمر و دائم
تامین امنیت شغلی کارگران
دادن حق اعتراض و بیان مشکلات صنفی از سوی کارگران
پرداخت شدن حق بیمه کارگران
مشخص شدن زمان پرداخت حقوق در هر ماه
اما تا کنون هیچ اهمینی از سوی مسئولین به خواسته‌های کارگران داده نشده است.

پاسخ بدهید

ایمیل شما ظاهر نمی شود