تجمع اعتراضی کارگران شهرداری شهر شادگان

0

روز شنبه ۲۲ دیماه ۹۷، کارگران شهرداری شهر شادگان در اعتراض به پرداخت نکردن ۸ماه حقوق خود دست به تجمع اعتراضی زدند.

این کارگران در ماه‌های گذشته نیز برای حقوق خود اعتراضاتی داشته‌اند اما تا کنون به نتیجه نرسیدند و پیمانکاران دستمزد کارگران شهرداری‌ها را پرداخت نمی‌کنند.
کارگران شهرداری الوند در استان قزوین و سنندج در استان کردستان نیز به تاخیر در پرداخت دستمزدهایشان اعتراض دارند.

به گفته یکی از کارگران شاغل در شهرداری شادگان، حدود ۸۰۰ کارگر بیش از ۸ماه دستمزد معوق دارند و برای تامین معیشت به ناچار به «مشاغل کاذب» روی آورده‌اند.
به گفته او علاوه بر این ۴۰ کارگر روزمزد نیز در شهرداری شادگان بدون برخورداری از بیمه اشتغال دارند و از ترس اخراج در تجمعات کارگری شرکت نمی‌کنند.

همچنین در همین روز، کارکنان پسماند و خدمات شهری شهرداری چوئبده از توابع آبادان در  اعتراض به پرداخت نشدن چهار ماه حقوق و ٦ ماه مزایا، اعتصاب کرده و در مقابل ساختمان شهرداری این شهر تجمع اعتراضی برپا کردند.

کارکنان پسماند و خدمات شهری شهرداری چوئبده از توابع آبادان

پاسخ بدهید

ایمیل شما ظاهر نمی شود