تجمع اعتراضی کارگران شرکت کیسون قطار شهری اهواز

0

روز شنبه اول دیماه ۹۷، جمعی از کارگران پیمانی پروژه ساخت قطار شهری اهواز مقابل ورودی محل کار خود اقدام به برپایی تجمع اعتراضی کردند.

یکی از کارگران پروژه ساخت قطار شهری اهواز در تشریح جزئیات اعتراض خود و سایر همکارانش گفت: در آخرین تجمع کارگران قطار شهری که به مدت سه روز (در روز‌های یازدهم، دوازدهم و سیزدهم آذرماه) انجام شد، کارفرما وعده داده بود که مطالبات کارگران را حداکثر تا پایان آذر ماه پرداخت کند.

به گفته وی، با وجود اتمام مهلت هنوز تا این لحظه اتفاق خاصی در خصوص پرداخت نوزده ماه مطالبات مزدی مربوط به سال گذشته و سال جاری آن‌ها رخ نداده است.

یکی دیگر از کارگران قطار شهری اهواز در رابطه با مشکلاتشان گفت: حدود ۲۰۰ نفر از کارگران قطار شهری اهواز هستیم که در بخش‌های ترانسفور، تعمیرات، عملیات خاکی و اجرا و… کار می‌کنیم. کارفرما از تیر ماه سال ۹۶ پرداخت مطالبات مزدی‌مان را به تاخیر انداخته به طوری‌که در حال حاضر میزان معوقات مزدی‌مان به ۱۷ ماه رسیده است.

پاسخ بدهید

ایمیل شما ظاهر نمی شود