تجمع اعتراضی کارگران شرکت پترو پی، پتروسازان و عمران رهگذران در قشم

0

روز سه شنبه ۱۸ دیماه ۹۷، کارگران شرکت پترو پی، پتروسازان و عمران رهگذران در قشم در اعتراض به پرداخت نکردن ٤ ماە حقوق شان دست در محوطه این شرکت تجمع اعتراضی برپا کردند.

بنا به گزارشات منتشره روز سه شنبه ۱۸ دیماه، شماری از کارگران چند شرکت بزرگ در شهر قشم، دست به تجمع اعتراضی زدند.
بنا به این گزارشات، شماری از کارگران ”شرکتهای پترو پی، پتروسازان و عمران رهگذران” در اعتراض به پرداخت نشدن ٤ ماە حقوق معوقه خود در شهر قشم دست به تجمع اعتراضی زدند.

شایان ذکر است، این شرکت ها از مجموعه فعال در زمینه نفت و گاز هستند.
یکی از کارگران در این تجمع گفت: بدون ۴ ماه حقوق، انهم در این شرایط اقتصادی و گرانی چطور خرج خانواده‌مان را بدهیم. ما دوست نداریم اینجا جمع شویم ولی چاره دیگری نداریم.»

پاسخ بدهید

ایمیل شما ظاهر نمی شود