تجمع اعتراضی کارگران شرکت واحد عضو پروژه سپیدار ۲ و ۳

0

صبح روز جمعه ۱۶ آذر ۹۷، کارگران شرکت واحد اتوبوسرانی عضو پروژه سپیدار ۲ و ۳، یکبار دیگر در اعتراض به تعویق در تحویلگیری آپارتمان‌هایشان مقابل شورای شهر تهران تجمع اعتراضی برپا کردند.

کارگران شرکت واحد اتوبوسرانی و خانواده‌هایشان، سالهاست دار و ندار خود را برای صاحبخانه شدن حراج کرده بودند با گذشت ۵سال هنوز آپارتمان‌هایشان را تحویل نگرفته و سر دوانده می‌شوند.

همچنین روز سه شنبه ۱۳ آذر ۹۷، کارگران عضو پروژه سپیدار ۲ و ۳، در اعتراض به تعویق پنج ساله واگذاری اماکنشان مقابل شورای شهر تجمع کرده بودند.
مدیریت شرکت واحد و تعاونی مسکن از روزهای قبل از این تجمع با دعوت تلفنی از کارگران عضو پروژه سپیدار ۲ و ۳، در سامانه‌های مختلف با کارگران هر سامانه جداگانه صحبت و با فریبکاری قصد داشت مانع از تجمع آنان در مقابل شورای شهر گردد، اما با این وجود تجمع کارگران در مقابل شورای شهر انجام شد.

پاسخ بدهید

ایمیل شما ظاهر نمی شود