تجمع اعتراضی کارگران شرکت نیشکر هفت تپه

0

روز پنج‌شنبه ۲۰ دیماه ۹۷، کارگران شرکت نیشکر هفت تپه در اعتراض به پرداخت نکردن حقوق های عقب مانده شان دست به اعتصاب زده و در مقابل دفتر مدیریت این شرکت تجمع اعتراضی برپا کردند.

گفتنی است که کارگران نیشکر هفت تپه طی روزهای گذشته فراخوانی را منتشر کردند و طی آن اعلام کردند چناچه حقوق های معوقه آنها پرداخت نشود دست به اعتصاب گسترده خواهند زد.

گفته می‌شود نمایندگان منتخب از جانب خود شرکت به کارگران گفته‌اند در صورتیکه شکر وارد انبار شود حقوق کارگران را پرداخت میکنند همچنین در صدا و سیمای حکومتی نیز به دروغ اعلام شده بود که این هفته به کارگران حقوق داده می‌شود اما تاکنون هیچ خبری نشده است و کارگران نیز در مقابل این کارشکنی‌های مستمر از جانب شرکت و حکومت برای چندمین بار دست به تجمع اعتراضی و اعتصاب زده‌اند.

 

 

پاسخ بدهید

ایمیل شما ظاهر نمی شود