تجمع اعتراضی کارگران شرکت نفت و گاز هنگام ورود روحانی به کرمانشاه

0

تجمع اعتراضی کارگران شرکت نفت و گاز هنگام ورود روحانی به کرمانشاه

روز چهارشنبه ۱۱اردیبهشت ۹۸ همزمان با ورود آخوند روحانی به کرمانشاه کارگران شرکت نفت و گاز برای نشان دادن اعتراض خود در خصوص جابه‌جایی این شرکت به ایلام در حیاط این شرکت تجمع اعتراضی برگزار کردند. تجمع کنندگان بنرهایی در دست داشتند که روی آن نوشته شده بود:

خیانت وزیر نفت در حق کرمانشاه تمامی ندارد

واگذاری نفت و گاز غرب به ایلام خیانت در حق بیکارترین استان ایران است

بر اساس تغییرات انجام شده در حالی بخشی از این شرکت به استان ایلام منتقل می‌شود که استان کرمانشاه رتبه نخست بیکاری در کشور را داراست و تفکیک غیرمرسوم مدیریت عملیات تحت عنوان معاونت عملیات بر خلاف تمامی ساختار‌های موجود در شرکت‌های بهره‌برداری و مشکلات ناشی از این جداسازی یکباره را به این شرکت تحمیل و سبب ایجاد نارضایتی در این شرکت شده است.

پاسخ بدهید

ایمیل شما ظاهر نمی شود