تجمع اعتراضی کارگران شرکت خانه سازی ایرداک

0

صبح امروز ۱۷ فروردین ۹۸، کارگران شرکت خانه سازی ایرداک در مقابل فرمانداری تبریز دست به تجمع اعتراضی زدند.
تجمع کارگران شرکت خانه سازی ایرداک در اعتراض به مطالبات معوقه کارگران شکل گرفته است.

گفتنی است در سالهای اخیر، استان آذربایجان، شاهد تجمعات کارگری زیادی بوده است که بخاطر حقوق و مطالبات معوقه انجام گرفته است و سیاست غیرسازنده حکومت را که نقس مهمی در ایجاد مشکلات برای کارگران و کارمندان داشته به چالش طلبیده است.

این وضعیت در حالیست که بسیاری از مردم کشور در مصیبتهای سیل زدگی گرفتارند و با از دست دادن دار و ندار خود وضعیت معیشتیشان به وخامت رو آورده است.

پاسخ بدهید

ایمیل شما ظاهر نمی شود