تجمع اعتراضی کارگران سهامدار ایران پوپلین رشت

0

صبح روز چهارشنبه ۲ آبان ۹۷، عده ای از کارگران سهامدار ایران پوپلین رشت برای چندمین بار با تجمع در محدوده اداری این واحد صنعتی دست به اعتراض زدند.
کارگران در تجمع خود خواستار روشن شدن وضعیت سهام خود و همچنین شفاف سازی وضعیت مالی سهام کارخانه می‌باشند.

علت اصلی تجمع کارگران سهامدار ایران پوپلین رشت که تعدادشان حدودا به ۲۰ تا۳۰ نفر می‌رسید، اعتراض به عملکرد سهامداران عمده کارخانه عنوان کرده‌اند.

کارگران می‌گویند: ۲۵ سال است که سهامدار این کارخانه محسوب می‌شویم با این حال تاکنون نه تنها وجهی به عنوان سود سهام دریافت نکرده‌ایم بلکه سهامداران عمده، ما کارگران را در تصمیم‌گیری‌های مربوط به این واحد تولیدی دخالت نمی‌دهند.

کارگران بازنشسته ایران پوپلین می‌گویند: در سال ۶۷ سهام کارخانه ایران پوپلین (تولیدکننده انواع پارچه‌های پیراهنی، روپوشی، چادری، ملحفه‌ای و پرده‌ای) از سوی وزارت صنایع دولت وقت در میان خریدار بخش خصوصی، دولتی و بیش از ۱۱۶۰ کارگری که آن زمان در این واحد تولیدی مشغول کار بودند، تقسیم شده است.

پاسخ بدهید

ایمیل شما ظاهر نمی شود