تجمع اعتراضی کارگران سازمان عمران شهرداری آبادان

0

صبح روز چهارشنبه ۱۴ آذر ۹۷، کارگران سازمان عمران شهرداری آبادان در اعتراض به پرداخت نشدن چند ماه حقوقشان مقابل شهرداری مرکزی این شهر تجمع کردند و باسدکردن مسیر تردد، اقدام به بستن درب شهرداری نمودند.

کارگران می‌گویند: بیش از ۸۰ کارگر شاغل در سازمان عمران شهرداری آبادان هستیم که چندین ماه است که مزد نگرفته‌ایم. این کارگران گفتند به دلیل مشکلات مالی دیگر قادر به گذران زندگی خود نیستند.
همچنین بدلیل عدم پرداخت حق بیمه کارگران، تمدید دفترچه بیمه‌های آنها با مشکلاتی همراه است.

لازم به ذکرست که در اواخر شهریور ماه نیز شماری از کارگران در اعتراض به تاخیر در پرداخت مطالبات مزدی خود مقابل ساختمان شرکت عمران تجمع اعتراضی کرده بودند.

پاسخ بدهید

ایمیل شما ظاهر نمی شود