تجمع اعتراضی کارگران روغن‌نباتی قو به ادامه تعطیلی کارخانه

0

تجمع اعتراضی کارگران روغن‌نباتی قو به ادامه تعطیلی کارخانه

روز دوشنبه ۱۶ اردیبهشت در آستانه دوسالگی توقف تولید در این کارخانه حدود ۹۰ کارگر آن به عدم بازگشایی آن اعتراض کرده‌اند. کارگران گفته‌اند هنگام تعطیلی کارخانه به کارگران گفته شده است که کارخانه با تمام تجهیزاتش به نقطه‌ی دیگری منتقل خواهد شد. اما در این میان به بهانه نوسازی تمام تجهیزات خطوط تولیدی فروخته شده و تنها سوله‌های خالی آن در جنوب تهران باقی مانده است.
این کارخانه در خرداد ۹۶ بعد از ۵۰ سال برای همیشه تعطیل شد و ۳۰۰ کارگر آن بدون دریافت حقوق بعد از چندین ماه بیکار شدند.
هر چند که در آن زمان«شورای اسلامی کار» کارخانه روغن نباتی قو، خواستار رسیدگی به وضعیت کارگران بیکار و نحوه واگذاری این کارخانه به بخش خصوصی شده بود. همچنین عضو هیأت مدیره کانون عالی شوراهای اسلامی کار تعطیلی کارخانه را تکذیب کرده بود. او مدعی شده بود که کارخانه روغن نباتی قو برای بازسازی و نوسازی موقتاً تعطیل است و اطمینان داده بود که کارگران به سر کارشان بازمی‌گردند.

پاسخ بدهید

ایمیل شما ظاهر نمی شود