تجمع اعتراضی کارگران خدماتی ناحیه دو شهرداری نیشابور بهمراه خانواده‌شان

0

روز سه‌شنبه ۱۱ دیماه ۹۷، در ادامه اعتراضات کارگران خدماتی ناحیه دو شهرداری نیشابور، شماری از کارگران به همراه خانواده خود به صورت جداگانه در نقاط مختلف شهر نیشابور تجمع اعتراضی برپا کردند.

در تجمع نخست، خانواده‌های کارگران خدماتی منطقه دو شهرداری نیشابور مقابل ساختمان شهرداری تجمع اعتراضی برپا کردند.
معترضان در این تجمع به بیان مهم‌ترین خواسته‌ها و دغدغه‌های خود پرداخته و خواستار تامین شدن امنیت شغلی کارکنان شدند که سالها به صورت شبانه‌روزی در نقاط مختلف هم به شهرداری و هم به مردم شهر خدمت کرده اند.

 

تجمع اعتراضی کارگران خدماتی ناحیه دو شهرداری نیشابور

 

از سوی دیگر کارگران خدماتی ناحیه دو شهرداری نیشابور بعد از بی‌نتیجه ماندن اجتماع خانواده‌های خود تجمع اعتراضی دیگری را در منطقه مجاور محل کار خود در خیابان بهشتی نیشابور برپا کردند.

در مورد مطالبات صنفی کارگران خدماتی ناحیه دو شهر نیشابور نیر گفته می‌شود که تبدیل وضعیت قرارداد کار (از مستقیم به پیمانی) باعث شده است تا عده‌ای از این کارگران طی ۱۰روز گذشته دست به تجمعات اعتراضی بزنند.

این کارگران می‌گویند که از ابتدای ماه جاری، شهرداری نیشابور وضعیت استخدامی کارگران شاغل در بخش خدماتی این مجموعه را از حالت قرارداد مستقیم به پیمانکاری تغییر داده و در نتیجه امنیت شغلی آنها در معرض تهدید قرار گرفته است.

پاسخ بدهید

ایمیل شما ظاهر نمی شود