تجمع اعتراضی کارگران تعدیلی پارس میلنگ

0 61

روز شنبه ۲۴ شهریور ۹۷، تجمع اعتراضی کارگران تعدیلی پارس میلنگ در اعتراض به ادامه بلاتکلیفی و عدم رسیدگی به خواسته‌هایشان مقابل کارخانه شکل گرفت.

به گفته کارگران تعدیلی پارس میلنگ در شهرستان تاکستان، ۴۰کارگر کارخانه پارس میل لنگ که از ابتدای شهریور ماه با اتمام قرارداد از کار بیکار شده‌اند، بابت پرداخت نشدن معوقات مزدی و سایر مطالبات مزدی خود همچنان نگرانند.

طبق گزارشات منتشر شده، هفته گذشته کارفرما حدود ۲ تا ۵ میلیون به کارگران پرداخت کرده است اما مابقی مطالبات کارگران هنوز پرداخت نشده است.

لارم به یادآوریست که با توجه به نزدیک شدن شروع سال تحصیلی جدید و مخارج سرسام‌آور، کارگران قادر به تاٰمین مخارج سنگین تحصیلی فرزندان دانش‌آموز و دانشجوی خود نیستند.

طبق گفته‌های کارگران: در حال حاضر بیشتر آنها حدود ۱۵ تا ۲۰ سال سابقه کار دارند و این نگرانی در آنها وجود دارد که در صورت پیدا نکردن شغل جدید با استمرار روند بیکاری آنها امکان بازنشستگی آنها به تاخیر بیفتد.

بعد از تجمع اعتراضی امروز کارگران، مسئولان پارسی میلنگ در میان کارگران حاضر شده و وعده رسیدگی به خواسته‌های آنها را در آینده دادند.

پاسخ بدهید

ایمیل شما ظاهر نمی شود