تجمع اعتراضی کارکنان پالایشگاه گاز ایلام

0

تجمع اعتراضی کارکنان پالایشگاه گاز ایلام
کارکنان پالایشگاه گاز ایلام روز یکشنبه ششم اسفند ماه ۹۶، در اعتراض به تبعیض در حقوق و رفاهیات کارکنان این مجموعه و نیز عدم پرداخت حق سنوات چند ساله نیروهای ارکان ثالث دست به تجمع اعتراضی زدند.
کارکنان پالایشگاه گاز ایلام پنج سال است که مطالباتشان پرداخت نشده است

پاسخ بدهید

ایمیل شما ظاهر نمی شود