تجمع اعتراضی کارکنان مراکز بهداشت شهرستان های خوزستان در اهواز

0
پیش از ظهر روز یکشنبه ۳۰ تیر ۹۸، جمعی از کارکنان مراکز بهداشت شهرستان ها بویژه اهواز،  رامهرمز و ماهشهر در اعتراض به عدم پرداخت حقوق و مزایا و سطح پایین دستمزدها مقابل سازمان مرکزی دانشگاه علوم پزشکی اهواز تجمع و خواهان رسیدگی مسئولان دانشگاه به وضعیت حقوقی و استخدامی خود شدند.
کلیپ ها و تصاویر منتشره در شبکه های اجتماعی نشان از زد و خورد و تنش در تجمع کارکنان مراکز بهداشت دارد.

دانشگاه علوم پزشكی اهواز بزرگترین دانشگاه علوم پزشكی كشور است كه در دوره معاصر و قبل از تشکیل دانشگاه‌های علوم پزشکی، دانشکده پزشکی یکی از واحدهای تابعه دانشگاه جندی شاپور سابق بوده و وابسته به وزارت علوم و آموزش عالی در تیر سال ۱۳۶۶ بوده‌است که به عنوان مهمترین دانشگاه علوم پزشکی در خوزستانتصویب شد و یکی از مراکز مهم علوم پزشکی کشور است.
دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور دارای ۷ معاونت است که شامل: آموزشی، بهداشتی، دانشجویی فرهنگی، پشتیبانی، تحقیقات و فناوری، غذا و دارو و درمان می‌باشد؛ و هم اکنون دارای ۲۱ شبکه بهداشت و درمان در شهرستانهای مختلف، ۱۱ دانشکده، ۲۴ مرکز بهداشت شهرستان، ۳۰ بیمارستان و ۱۶ مرکز آموزش بهورزی است که به ارائه خدمات در سطح استان مشغول می‌باشند. این دانشگاه بعنوان یكی از دانشگاه های مادر و تیپ ١ در سطح كشور مطرح بوده و در رتبه بندی تعداد مثالات،در بین ده دانشگاه برتر كشور قرار دارد.

پاسخ بدهید

ایمیل شما ظاهر نمی شود