تجمع اعتراضی کارکنان متروی اهواز در اعتراض به معوقات مزدی

0

صبح روز شنبه ۱۳ بهمن ماه ۹۷، جمعی از کارکنان متروی اهواز ، دراعتراض به معوقات مزدی، مقابل ساختمان قطار شهری برای چندمین هفته متوالی تجمع اعتراضی برپا کردند و خواستار پرداخت مطالبات خود شدند.

این کارکنان بخش های مختلف متروی اهواز از جمله قسمت حراست و تاسیسات می گویند معوقات ۱۳ماهه آنها پرداخت نشده است .

به گفته یکی از کارکنان معترض: کارکنان قطار شهری اهواز پس از یک وقفه کوتاه، از چند روز پیش بار دیگر در اعتراض به پرداخت نشدن حقوق و مطالبات خود مقابل ساختمان قطار شهری و یا در کارگاه تجمع خود را امروز از سر گرفتند .

وی با اشاره به اینکه با وجود وعده های داده شده، حقوق مهر ۹۶ تاکنون را طلب داریم ادامه داد: در یک ماه گذشته حقوق چهار ماه ما را پرداخت کردند اما این شیوه پرداخت مشکل ما را حل نمی کند زیرا همه کارکنان به دلیل پرداخت نشدن حقوق یک سال و نیم گذشته خود به افراد بسیاری مقروض هستند.

هفته گذشته نیز کارکنان متروی اهواز با همراه آوردن فرزندان خردسال خود، مقابل ساختمان قطار شهری اهواز تجمع کرده و پرداخت حقوق معوقه خود را طلب کردند.

مدیرعامل سازمان قطار شهری اهواز چندی پیش در جمع این کارکنان دلیل تاخیر در گفت و گو با آنان را نقد نشدن اسناد مالی دانسته و گفته بود:با رایزنی صورت گرفته مقرر شد تا پایان بهمن ۲ حقوق از مطالبات معوق کارکنان پرداخت شود.

در طول ۱۳ سال گذشته یکی از مهم ترین معضلات این پروژه عقب افتادن طولانی پرداخت حقوق کارکنان شرکت کیسون (پیمانکار پروژه قطار شهری اهواز) بوده است به طوریکه به گفته کارگران این شرکت هم اکنون با ۱۵ ماه تعویق پرداخت حقوق خود روبه رو هستند.

پاسخ بدهید

ایمیل شما ظاهر نمی شود