تجمع اعتراضی کارکنان شهرداری توحید استان ایلام

0

روز چهارشنبه ۲۲ اسفند ماه ۹۷، کارکنان شهرداری توحید در استان ایلام در اعتراض به پرداخت نشدن ۶ماه حقوق عقب مانده شان در مقابل شهرداری در این شهر تجمع اعتراضی برپا کردند.

کارکنان شهرداری بنری در دست داشتند که روی آن از جمله نوشته شده بود:
ما کارکنان شهرداری توحید مدت شش ماهه حقوق نگرفته‌ایم.
خواهشمند است به دادمان برسید، بیشتر از این شرمنده خانواده هایمان نشویم.

شایان ذکر است که در روز سه شنبه ۱۶بهمن ماه ۹۷ نیز، کارگران شهرداری توحید واقع در شهرستان چرداول استان ایلام در اعتراض به ۵ ماه معوقات مزدی خود، مقابل ساختمان شهرداری تجمع اعتراضی برگزار کردند.
شهرستان توحید در بخش هلیلان شهرستان چرداول استان ایلام می‌باشد.

پاسخ بدهید

ایمیل شما ظاهر نمی شود