تجمع اعتراضی کارکنان شرکت پتروشیمی مقابل استانداری اصفهان

0

روز دوشنبه ۴ دیماه جمعی از کارکنان شرکت پتروشیمی اصفهان در اعتراض به فساد موجود در شرکت و به غارت رفتن اموال شرکت مقابل استانداری اصفهان تجمع اعتراضی کرده و خواستار بازگرداندن اموال غارت شده شرکت شدند.

آنان بنری در دست داشتند که بر روی آن نوشته شده بود:

ما کارکنان شرکت پتروشیمی اصفهان خواهان پایان تعلل پنج ساله در رسیدگی قضایی به پرونده مفسد اقتصادی بهروز ریخته گران و همدستان او و بازگرداندن اموال به تاراج رفته به این شرکت هستیم

لازم به توضیح است که بدنبال دزدی بهروز ریخته‌گران (سهامدار اصلی شرکت پروشیمی اصفهان) و همدستان وی شركت پتروشيمي اصفهان با بيش از ١٠٠٠ ميليارد تومان بدهي در خرداد ٩٢ به تعطيلي كشيده شد و پرونده مختلفین همچنان تعیین تکلیف ناشده باقی مانده است.

پاسخ بدهید

ایمیل شما ظاهر نمی شود