تجمع اعتراضی کارمندان مترو تهران در مقابل ساختمان مرکزی کالج

0
صبح امروز چهارشنبه، ۸ خرداد ۹۸، شماری از کارمندان مترو تهران ، در اعتراض به پیمانی شدن و خارج شدن از قرارداد رسمی، در مقابل ساختمان شرکت بهره برداری مترو، اقدام به برگزاری تجمع اعتراضی کردند.
تجمع‌کنندگان بنرها و تراکتهایی در دست داشتند که از جمله روی آنها نوشته شده بود:
مترویی می‌میرد ذلت نمی‌پذیرد
مترویی زحمتکش آماده امروز روز جهاده
ما پیروان حیدریم از حق خود نمی‌گذریم
کارمندان معترض در تجمع خود شعار می‌دادند:
«محسن هاشمی استفعا استعفا،
هیهات مناذالله هیهات مناذالله،
مدیر بی تعهد نمی خواهیم نمی‌خواهیم».
این تجمع اعتراضی صبح امروز نسبت به تصميم محسن هاشمی رئيس شوراي شهر تهران كه در حال فشار برای پیمانکار کردن پرسنل قرارداد دائم شرکت مترو است، تشکیل شد.
کارمندان مترو تهران برای چندمین بار است که در طی ماه گذشته دست به اعتراض زده اند.

 

 

پاسخ بدهید

ایمیل شما ظاهر نمی شود